Veiligheid voor alles?

Als trainer/coach hanteer ik de 3 V’s als een van de belangrijkste pijlers voor een “prettige” werkomgeving. Als je Vertrouwen in elkaar hebt ontstaat er Veiligheid en wordt het nemen van Verantwoordelijkheid steeds meer gestimuleerd. Laat dat laatste nu een van de meest gehoorde behoeftes zijn binnen de organisaties die wij bezoeken.

Ken je dit? Als leidinggevende..

“Onze mensen voelen zich niet verantwoordelijk”. “Als het even kan, zijn ze om 17.00 uur vertrokken.” “Ik ben de hele dag bezig met problemen van een ander op te lossen”. Enz..

Wat roepen de werknemers?

“Het maakt niet uit hoe goed ik mijn best doe er wordt altijd wel iets gevonden wat niet goed is”. “Ik waag mij niet aan experimenten en houd mij strikt aan mijn taken. Stel dat ik iets fout doe?”.

Als je dit leest zul je denken dat dit flink gechargeerd is en wellicht is dat ook zo en toch we zien het dagelijks in de praktijk. Het blijkt dus nog niet zo gemakkelijk te zijn om medewerkers te stimuleren tot het nemen van meer verantwoordelijkheid.

Ik wil inzoomen op het begrip “veiligheid”. Wat betekent het eigenlijk? Als ik het woordenboek er op nasla kom ik op “het ontbreken van gevaar”. Je zou dus kunnen zeggen dat je als leidinggevende de taak hebt jouw medewerkers buiten gevaar te houden. Laten we eens kijken wat dit zou kunnen opleveren.

Gewenst: Initiatief tonen  Resultaat: Kans op mislukking = gevaar = ongewenst

Gewenst: Verantwoordelijkheid nemen   Resultaat: Kritiek = gevaar = ongewenst

Conclusie: Het nemen van verantwoordelijkheid en het tonen van initiatief is contraproductief in het streven naar een veilige werkomgeving. Of toch niet?

Veiligheid versus schijnveiligheid.

De bovenstaande conclusie gaat in mijn visie over het creëren van schijnveiligheid, waarin mensen steeds beter worden in het zien van beren op de weg, om ze vervolgens zeer behendig uit de weg te gaan. Echte veiligheid gaat ergens anders over. Het gaat over mogen experimenteren en de beren zijn oplosbare obstakels en iedere dag mogen en willen leren van experimenten waardoor individuele ontwikkeling de norm is geworden.

Laat het oordelen los! Door het oordeel ontstaat er angst en vanuit deze angst groeit de behoefte aan schijnveiligheid en daarmee ben jij en jouw team gestopt met ontwikkelen en groeien. Als je in staat bent het oordeel los te laten, ontstaat er ruimte om te coachen. De KATA routines helpen jou om iedere dag een boost te geven aan de ontwikkeling en groei van jouw team met als aardige bijkomstigheid: “Meer werkplezier en zichtbaar betere resultaat”. Daar gaan we voor.

Henk Wierda, trainer coach Team Quality Contact

Deel dit bericht op